Vergelijkbare woorden van het woord voegwoord zijn:
bijwoord, voegwoord, onmiddellijk, nou, terstond,...
bijwoord, voegwoord, ofschoon, tegenstellend voegwoord,...
bijwoord, voegwoord, wegens, omtrent, ongeveer, para,...
bijwoord, voegwoord, pas, weldra, aanstonds, als,...
samen, voegwoord, zowel, mits, wanneer, ook, zo,...
bijwoord, voegwoord, toch, later, verder, daarbij,...
voegwoord, bovendien, aanwijzend voornaamwoord, datum,...
voegwoord, zo, daarom, derhalve, des, alzo, uiteraard,...
bijwoord, voegwoord, hoedanig, pastoor, schapenhoeder
bijwoord, voegwoord, aanhoudend, zelfs, ook, daarbij,...
voegwoord, adellijk voorvoegsel, totdat, zelfs
voegwoord, daarom, derhalve, dag, des, dus, ergo,...
maar, voegwoord, dan, tegenstellend voegwoord,...
met, bijwoord, voegwoord, wegens, tengevolge, sedert,...
voegwoord, door, als, if, zo, daarom, indien, ingeval,...
gelijk, lastig, ellendig, onaangenaam, donker, somber,...