Vergelijkbare woorden van het woord voegwoord zijn:
daar, voegwoord, omdat, vermits, naardien, aangezien,...
schoon, voegwoord, ondanks, trots, terwijl, al, hoewel,...
voegwoord, omdat, opdat, om
daar, bijwoord, voegwoord, doordat, terwijl, dewijl,...
voegwoord, voordat
voegwoord, samenstand, samentrekking, vereniging
voegwoord, overeenkomstig, navenant, naarmate,...
voegwoord, ook, behalve, buiten, behoudens, exclusief,...
taalkundige term, copula, voegwoord