Vergelijkbare woorden van het woord lichaamsdeel zijn:
orgaan, inwendig lichaamsdeel, inwendig orgaan,...
inwendig lichaamsdeel, inwendig orgaan, ingewand,...
zak, galblaas, inwendig orgaan, lichaamsorgaan,...
inwendig orgaan, oviduct, tuba, salpinx, lichaamsdeel,...
lever, weide, darm, maag, milt, long, nier, galblaas,...
inwendig orgaan, geslachtsorganen, voorstanderklier,...
gulzigaard, inwendig orgaan, oesofagus, krop,...
inwendig orgaan, ingewand, rectum, pakdarm,...
inwendig orgaan, geslachtsorganen, uterus, metra,...
inwendig orgaan, coecum, appendix, darmaanhangsel,...
inwendig orgaan, pancreas, lichaamsdeel
keest, pit, kern, hart, binnenste, kracht, inwendige,...
oogappel, bloem, waterplant, regenboog, lis, lisbloem,...
aardbol, wervel, weefsel, gebergte, halswervel,...
wervel, atlas, drager, draaier, lichaamsdeel
pel, vel, vlek, spat, leer, balg, bast, vacht, pels,...