Vergelijkbare woorden van het woord lichaamsdeel zijn:
klier, keelamandel, amandelen, lichaamsdeel, amandel
klier, groeischijf, pijnappelklier, lichaamsdeel,...
klier, hersenaanhangsel, hersenklier, pijnappelklier,...
klier, thymus, borstbeenklier, vleesgerecht,...
klier, tonsil, tonsilla, lichaamsdeel
klier, inwendig orgaan, thyroide, keelklier,...
slap, pen, spie, spies, lek, mat, loep, maanglas,...
slag, pats, loer, lomp, klap, slaan, tik, oorlapje,...
pleura, lichaamsdeel
borstvlies, longvlies, lichaamsdeel
geraamte, rif, karkas, casco, knekelman, ribbenkast,...
bot, knook, geraamte, wervelbeen, krap, kikker,...
hoofd, geraamte, doodskop, doods, cranium, bekkeneel,...
geraamte, karkas, skelet, borstkas, lichaamsdeel,...
afscheidingsproduct, biokatalysator, lichaamsdeel,...
kamerdoek, batist, krip, zij, kunstzijde, rayon, pinas,...