Vergelijkbare woorden van het woord desgelijks zijn:
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
samen, en, bijwoord, toch, zowel, als, daarenboven,...
gelijk, bijwoord, zowel, ook, tevens, daarenboven,...
bijwoord, voegwoord, pas, weldra, aanstonds, als,...
gelijk, bijwoord, ook, eveneens, evenveel, alleens, id,...
gelijk, dergelijk, idem, eender, evenzo, hetzelfde,...
gelijk, bijwoord, post, onderwerp, idem, it, evenzo,...
egaal, gelijk, supra, zo, idem, id, dito, identiek,...
gelijk, bijwoord, ook, idem, dito, item, netzo, eender,...
gelijk, idem, id, item, identiek, it., eendere,...
even, gelijk, ook, eveneens, idem, dito, item, eender,...
bijwoord, ook, eveneens, idem, dito, item, evenzo,...
item, eender, hetzelfde, insgelijks, insgelijk,...
desgelijks