Vergelijkbare woorden van het woord vreugdeloos zijn:
desolaat, kelderachtig, donker, zwaarmoedig, stroef,...
woest, ontredderd, berooid, droevig, bedroefd,...
desolaat, wanhopig, ontroerd, bedroefd, zeer bedroefd,...
smartelijk, somber, naar, droevig, bedroefd,...
goor, liederlijk volk, afsnauw, kleurloos, snauw,...
wanhopig, somber, droevig, treurig, triest,...