Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
bijwoord, kijk, hier, alsjeblieft, alstublieft,...
geweldig, bijwoord, optimaal, zeer, hevig, uiterst,...
bijwoord, kleine hoeveelheid, iets, beetje, enigszins,...
zeker, bijwoord, voegwoord, toch, namelijk, dan,...
bijwoord, nou, afijn, enfin, kortgezegd, kort
lest, bijwoord, pas, recent, uiterst, vroeger, onlangs,...
bijwoord, heel graag, eer, liever, veeleer
eer, bijwoord, integendeel, pro, veeleer, eerder,...
gelijk, bijwoord, prompt, spoedig, aanstonds, gauw,...
maat, bijwoord, groet, dageraad, vlaktemaat, krieken,...
bijwoord, voegwoord, later, sedert, daarna, naderhand,...
bijwoord, nooit, ontkennend bijwoord, tijdsbepaling,...
bijwoord, rondom, langs, om, langsheen
op, bijwoord, rechtop, hoger, boven, bergop, rijzend,...
beneden, bijwoord, naar beneden, neer, neder, benee,...
bijwoord, klinkbout, rondom, her, alom, alomme, passim,...