Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
bijwoord, voegwoord, sedert, vanaf, aan, door, op, uit,...
bijwoord, zo-even, weldra, aanstonds, bijna, dadelijk,...
bijwoord, weldra, aanstonds, bijna, dadelijk, schier,...
bijwoord, retour, her, terecht, achteruitgaan, weer,...
bijwoord, nou, momenteel, nu, heden, tegenwoordig,...
bijwoord, onderkomen, tehuis, woning, eigen woning,...
bijwoord, niet nabij, ver, verafgelegen
bijwoord, weer, ana, luchtgesteldheid, terug, bis,...
zowaar, bijwoord, bovendien, nec, nog, ook, tot
bijwoord, evenmin
bijwoord, zo-even, juist, daarstraks, zo net,...
bijwoord, voegwoord
bijwoord, bijna, aan, bij, circa, dichtbij, naast,...
samen, bijwoord, voegwoord, omtrent, aanstonds, als,...
samen, vast, bijwoord, verbonden, samenhangend,...
bijwoord, verouderd, af, antiek, na, zeil, bachten,...