Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
eeuwig, bijwoord, altijd, altoos, steeds, voortdurend,...
samen, bijwoord, tezamen, op elkaar, innig samen,...
zeker, bijwoord, bevestiging, ozo, wel, inderdaad,...
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
bijwoord, door, para, over, naast, via, aan, ernaast,...
nonchalant, bint, bijwoord, uitvoeriger, juist geleden,...
schraal, spaarzaam, redelijk, klein, bijwoord, weinig,...
bijwoord, meestal, uiterst, bijna alle,...
bijwoord, kleinst, geringst, geringste, kleinste
bijwoord, voegwoord, toen, daarna, na afloop,...
bijwoord, uitvoeriger, later, latere beschouwing,...
bijwoord, benedenwaarts, naar beneden, neer, omlaag,...
knap, vrij, goed, redelijk, behoorlijk, maar, bijwoord,...
bijwoord, ontkenning, nimmer, nimmermeer,...
dicht, overeen, bijwoord, compact, opelkaar, op elkaar
bijwoord, al, herhaaldelijk, alvast, alree, alrede,...