Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
daar, bijwoord, ib., ibid., ibidem, eodem, daarginds,...
bijwoord, aanhoudend, onafgebroken, constant, altijd,...
bijwoord, toch, ook, echter, nochtans, niettemin
hier, bijwoord, plaatsaanduiding, ter plaatse
bijwoord
bijwoord
bijwoord, nog, toen, daarna
bijwoord, nog, erbij, nu nog
eeuwig, bijwoord, aanhoudend, onafgebroken,...
bijwoord, al, reeds, intussen, voorlopig, voorshands,...
bijwoord, weer, weder, opnieuw, alweder, nog eens,...
origineel, apart, bijwoord, alias, verschillend,...
inter, in, bijwoord, rijk, inwendig, intern, thuis,...
natuur, bijwoord, landgoed, uit, zomerverblijf,...
bijwoord
samen, bijwoord, zowel, als, ook, daarenboven,...