Vergelijkbare woorden van het woord insgelijks zijn:
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
samen, en, bijwoord, toch, zowel, als, daarenboven,...
gelijk, bijwoord, zowel, ook, tevens, daarenboven,...
gelijk, bijwoord, ook, eveneens, evenveel, alleens, id,...
gelijk, dergelijk, idem, eender, evenzo, hetzelfde,...
gelijk, bijwoord, post, onderwerp, idem, it, evenzo,...
gelijk, bijwoord, ook, idem, dito, item, netzo, eender,...
even, gelijk, ook, eveneens, idem, dito, item, eender,...
met, drank, bijwoord, ook, insgelijks, honingdrank,...
bijwoord, ook, tevens, eveneens, evenzeer, idem,...
met, drank, bijwoord, ook, tevens, eveneens,...
item, eender, hetzelfde, insgelijks, insgelijk,...
bijwoord, ook, eveneens, zo, idem, dito, item, eender,...