Vergelijkbare woorden van het woord item zijn:
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
taak, wachter, betrekking, schildwacht, posse,...
sujet, thema, kwestie, punt, zaak, gegeven, grondslag,...
gelijk, bijwoord, ook, eveneens, evenveel, alleens, id,...
item, eender, hetzelfde, insgelijks, insgelijk,...
gelijk, bijwoord, ook, idem, dito, item, netzo, eender,...
bijwoord, ook, eveneens, zo, idem, dito, item, eender,...
bijwoord, ook, eveneens, idem, dito, item, evenzo,...
krek, idem, item, evenzo, ook zo
gelijk, idem, id, item, identiek, it., eendere,...
even, gelijk, ook, eveneens, idem, dito, item, eender,...
belang, goed, noodzakelijkheid, handeling, kwestie,...
mooi, nauwkeurig, gezond, nobel, edel, weldadig, braaf,...
goed, waar, teken, punt, stuk, ding, zaak, afbeelding,...
meisje, vaart, oudgermaanse volksvergadering, zaak,...
volgende
1 2