Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
tuin, bijwoord, voegwoord, alsdan, dan, alzo, nadat,...
, bijwoord, geregeld, veel, meestal, gedurig, slaap,...
boel, zooi, menigte, aanzienlijk, rijkelijk, massa,...
wild, pijnlijk, smartelijk, super, buitensporig,...
bijwoord
bijwoord, aanhoudend, onafgebroken, voortdurend,...
bijwoord, weldra, spoedig, binnenkort, alras,...
bijwoord, evenzeer, zo, alzo, dus, ergo, bijgevolg,...
bijwoord, bijnaam, oftewel, zogenaamd, anders,...
bijwoord, telwoord, geheel, omnia, al,...
bijwoord, ook, tevens, eveneens, evenzeer, idem,...
snel, bijwoord, dra, weldra, spoedig, binnenkort, ras,...
klaar, in, bijwoord, reeds, reeds, bereids, bereids,...
bijwoord, daarna, juist thans
bijwoord, voegwoord, schijn, quasi, kwansuis,...
eeuwig, bijwoord, geregeld, aanhoudend, onafgebroken,...