Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
wild, flink, bedenkelijk, maat, intens, buitensporig,...
levendig, kras, flink, energiek, scherp, doordringend,...
hier, bijwoord, scharnier, sedert, har, eertijds,...
bijwoord, voegwoord, hoedanig, pastoor, schapenhoeder
met, drank, bijwoord, ook, insgelijks, honingdrank,...
bijwoord, weigering, neen, botte ontkenning,...
bijwoord, voegwoord, aanhoudend, zelfs, ook, daarbij,...
bijwoord, kortom, niet straks, nu, thans, heden,...
samen, en, bijwoord, toch, zowel, als, daarenboven,...
korteling, document, eerst, bijwoord, net, zo-even,...
afgelegen, bijwoord, afstand, uitgestrekt,...
bijwoord, zeer, iet, iets, beetje, ietwat, weinig,...
laan, dreef, bevel, bijwoord, pad, rijweg, gouw,...
gezond, goed, inderdaad, oorsprong, uitstekend, lekker,...
bijwoord, overal, allerwegen
daar, bijwoord, daarom, toen, omdat, zodanig, evenzo,...