Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
flink, gezond, goed, leuk, emmes, puik, kits, in,...
hoegenaamd, bijwoord, net, welhaast, onzeker, bekant,...
met, bijwoord, voegwoord, wegens, tengevolge, sedert,...
bijwoord, toen, vroeger, weleens, indertijd, er is,...
bijwoord, omlaag
bijwoord, alsnog, gesnapt, niet afgezonderd, bij,...
bijwoord, zo, daarom, derhalve, des, dus, dies,...
bijwoord, erbinnen, naar binnen, daarbinnen, daarin
bijwoord
bijwoord, om iets, daarom
bijwoord, plaatsaanduidend woord, bij, erbij
fout, bijwoord, slecht, kwaal, kwalijk nemen, ziekte
zij, bijwoord, manen, dos, kleinigheid, vacht, pels,...
genezen, warm, zuiver, bijwoord, zeer, groot, gaaf,...
bijwoord, niet aanwezig, weg, zeebies, hennen, regge,...
gelijk, bijwoord, ook, eveneens, evenveel, alleens, id,...