Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
daar, hier, plaatsaanduidend woord, plaatsaanduiding,...
er, nademaal, naardien, daarnet, costi, dewijl, ginds,...
er, her, alhier, niet daarginds,...
louter, zuiver, enkel, onvermengd, zonder gezelschap,...
bloedverwant, intiem, persoonlijk, afzonderlijk,...
eerst, allee, komaan, allons, aansporing, aanhitsing,...
nadeel, louter, mare, gerucht, bloot, enkel, alleen,...
louter, zuiver, puur, enkel, alleen, enig, maar,...
dicht, komaan, vooruit, afgesloten, niet open,...
komaan, nu dan, awel, bijwoord, zo, wel, enfin, nou,...
bijwoord, deeltje, rededeel, voegwoord, voorzetsel,...
bijwoord
pronomen, voornaamwoord, wijs, persoon, woord,...
voornaamwoord, bijwoord, rededeel, voegwoord,...
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
bijwoord